Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dagsorden og referater skoleår 2022/2023

Her findes referater fra skolebestyrelsens møder fra skoleåret 2022/2023

Skolebestyrelsen – Tornhøjskolen

Dagsorden

Onsdag 26.april 2023 fra 17.00-19.00

 

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst og dagsorden 5 min

Godkendt

Fraværende: Anne Mette, Kristina, Merzedes, Lotte, Torben, Emil

 

 1. Kommunebudget 2024-2027

JS orienterede kort om kommunens besparelser de næste år.

På mødet på tirsdag for skolebestyrelserne vil der være det være på som et punkt, hvor der er mulighed for komme med input.

 

 1. Stærkere fællesskaber

JS trak de vigtigste pointer op fra: Sammen om stærke fællesskaber.

 

 1. Timefordelingsplan 2023-2924

To voksne på i alle timer i 0. årgang og 1. årgang

To voksne i da og mat. + i idræt

To voksne på i billedkunst og kreative fag

Musik på 3. og 4. årgang undervises af Musikskolen

4. og 7. årgang – får to voksne i alle timer

Der er stadigvæk nogle pædagogskoletimer som endnu ikke er placeret.

 

 1. Fusionsproces hvor er vi nu

JS informerede om den procesplan der pt. er lavet ift. fusionen bliver vedtaget.

 

 1. Nyt fra ledelsen og øvrige

Personale – ansættelser:

 • Der er stillingsopslag ude – tre lærere og to pædagoger, som alle er til strukturklasserne – dog vil vi se på muligheder ift. timer i almen.

Ferieplanen er nu justeret – børnene starter i skole den 14.8. og skal i så i skole den 20.12. og bededag forår 2024

 

 1. Evt.

Skolen holder 50-års fødselsdag den 11. august med åbent hus for tidligere elever og medarbejdere og den 8. august fejrer vi fødselsdagen for alle skolens elever

 

Referent: Lene

 

Skolebestyrelsen – Tornhøjskolen

Dagsorden/referat  

Tirsdag 15.onovember 2022 fra 17.00-19.00

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst og dagsorden 5 min

Godkendt

 1. Besøg af Skole og forældres formand Claus Nielsen 45min

Om en sb`s arbejde – Susanne har inviteret og opfølgning på Torbens oplæg

Ali og Claus orienterede om Skole og Forældre organisationen.

 • Forældre kan være med til at påvirke de politiske beslutninger ved at indsætte ønsker til f.eks. besparelser.
 • Forældrerådgivning og skolebestyrelsesrådgivning kan kontaktes – hvis der er spørgsmål – som man undrer sig over.
 • Skole og Forældre vil gerne hjælpe skolebestyrelserne.
 • Det er vigtigt at Skole og forældre ses som en samarbejdspartner.
 • www.Skole-foraeldre.dk
 • Her kan der findes svar på mange spørgsmål – også omk. specialklasser.
 • Skole og forælde har nogle vedtægter – som alle skal leve op til.

Vi skal ha´ opdateret maillister – så alle forældre i skolebestyrelsen får mail fra Skole og forældre og bladet Skolebørn.

God ide at tjekke ind på Aalborg Kommunes hjemmeside/Politik - og finde informationer om Børn og undervisningsudvalget.

 

 1. Nyt fra elevrådet 10min

Mercedes og John:

 • Der ønskes en kulturdag
 • Der er ønske om en skolefest – styrke fællesskabet
 • Dejligt hvis der var vandautomat i alle huse
 • Mange vandhaner og håndvaske længer lavt
 • Drøftelse i omkring indkøb i Netto
 • Hvad skal vi sælge i boden
 1. Diverse nyt fra ledelsen John m.fl. 25min

Volis – AT besøg – skolefest – skolebesøg:

Der er skolebesøg den 6.12. 2022

Arbejdstilsynet (AT) har været på besøg – med positiv tilkendegivelse – de har ønsket at komme igen og tale med medarbejdere i specialafdelingen.

Der arbejdes pt. med – at der oprettes en ekstra specialklasse (Struktur ++) – som skal fungere fra 1.3. – dette vil kræve nogle justeringer og evt. nyansættelser. Der kommer stillingsopslag i næste uge. Ligeledes skal der findes en plads i organisationen til dem.

Der er julefest den 8.12. – invitationen er på vej – samme model som tidligere – dog med skuespil

 1. Kommunikation på Aula – er der støj – hvordan målrettes Aula John 30 min

Orientering og drøftelse – Anne Mette har ønsket punktet

Udsættes til næste møde

 

 1. evt 5min

Vi skal ha´ opdateret vores hjemmeside mht. skolebestyrelse.

Skal vi sælge Iste i boden, som også er fuld af sukker?

Skal vi have storskærm på tirsdag

 

Punkt til næste gang:

 • Hvad har vi i boden?

 

Skal vi ha´ et fælles kor??

Kulturskolen kommer og laver et forløb med nogle børn.

 

Skolebestyrelsen – Tornhøjskolen

Dagsorden

Onsdag 27.september 2022 fra kl. 16-18.00

 1. Godkendelse af referat fra sidst og dagsorden 5 min

Godkendt

 1. Diverse nyt fra ledelsen John m.fl. 10 min

Elevråd deltager fra næste møde.

Ledelsen kommer med et bud på et årshjul næste møde.

- Alle principper skal genbesøges

- Der kommer 6 nye ukrainske børn – 2 elever til årgang 0 og efter jul får vi 1 elev i følgende klasser 1.- 2. - 3.- 4. klasse. Pt. ved vi ikke om der følger ressourcer med.

- Der er ansat ny serviceleder – som starter på mandag. Som skal til møde TSM – alle fritidsbrugere.

- Foreningsdag for mellemtrinet – stor succes

- Vi skal skole re-certificeres som idrætsskolen – et nyt fokus kunne være ”bevægelse i fagene”

- Vi har ansat to rotationsmedarbejdere

- Stor fremmøde til forældremøderne

- 5 klasser deltager First Lego League

- Der er Naturfestivalsdag på torsdag for hele skolen

- Skolen arbejder på at få ”fornyet” det grønne flag.

 1. Orientering om budget 2023-2026 15min John

John gennemgik forslaget til skole-dagtilbuds områdets budget.

Drøftelse af konsekvenserne af besparelserne.

Vi skal også spare på strøm – bl.a. skal vi slukke lyset – men pt. er ikke kommet noget lokalt til os.

 

 1. Hvordan kan en bestyrelse med fordel arbejde fremadrettet 30min Torben S

Torben kommer med sine bud på dette – punkt på listen - øvrige byder ind - udsættes til næste møde

 

 1. Måltidspolitik 10min LKB

Punktet er med som beslutningspunkt.

Drøftelse – brug af køleskabe i skoledelen.

Punktet blev justeret og godkendt 😊

 

 1. Mere tid til kerneopgaven – oplæg og bud fra John 45 min

Dette er en kommunal indsats som vi skal komme med bud til på vores september møde.

-Støj på Aula kan måske være en del af dette.

Der er fra skolen kommet forskellige bud:

- fraværsregisterring tager meget tid

- færre aftensmøder

- afdelingsopdelt møder

Kunne vi tænke ud af boksen:

- samarbejdstid til lærere pædagoger

- at lærerne kun underviser og ikke har f.eks. tilsyn

- hvad kan andre gøre – som læreren ikke behøver klare??

(samme lejrskole hver år – behøver ikke opfinde den ”dybe tallerken hvert år”)

- planlægning og booking af diverse møder kunne være en administrativ medarbejder.

- der er mange bud ude fra

- hvad er læring (livsduelighed – at køre med bus)

- udarbejdelse af elevplaner/ spec. /årsplaner i MinUdannelse?

- antal deltagere i møder

 1. evt. 5min

Hvad er en god skolehjemsamtale?

- Når eleven deltager og bliver inddraget i samtalerne

- forældrene/eleverne har ikke været forberedt på indholdet

- vigtigt at eleven deltager helt fra 0. årg.

 

Skal der bygges en skole ved Gigantium – nu hvor lokalplanen viser at der skal være alm. boligbyggeri?

      Punkter til kommende møder:

 • Drøftelse af kommunikation på Aula (der kan forekomme støj) – Anne Mette
 • Modtagelse af nye forældre - Lotte
 • Inspiration til måltider/madpakker – Christina
 • Diverse principper
 •