Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Idrætsskole

Idrætsskolen i Aalborg Øst

Tornhøjskolen har siden 2013 været en breddeidrætsskole.

Idrætsskole logo
Logo

På skolens værdiblomst fremstår det tydelig, hvilke værdier skolen har, som indgår i de daglige aktiviteter på alle alderstrin i alle fag:

VærdiBlomst

     

     Sundhed – glæde – bevægelse

     Læring – trivsel – tro på egne muligheder

     Viden – kulturelle fællesskaber – forskellighed

Alle elever har 4-6 skemalagte idrætslektioner. Idrætsundervisningen tager udgangspunkt i aldersrelateret træning (ATK), hvor det er vigtigt at alle elever oplever en mestring af forskellige færdigheder samt en fysisk-/motoriskudvikling. Idrætslærerne og bevægelsesvejlederen har udarbejdet en idrætskanon, som er med til at sikre den røde tråd i idrætsundervisningen.

Sundhed er en vigtig værdi for skolen og via idræt, leg og bevægelse motiveres eleverne til gode sundheds- og idrætsvaner. Skolen har en bod, hvor eleverne i pauserne kan købe små sunde rettet til fornuftige priser, boden har fået både elite smiley samt det økologiske sølvspisemærke.

Tornhøjskolen fik i 2015 etableret mange udefaciliteter, som er med til at give alle elever et kendskab til idrættens forskellige muligheder. Herunder bl.a.:

Derudover er der atletikfaciliteter med en officiel godkendt løbebane. 

I skoleåret 2016/17 deltog skolens ledelse og Idrætslærerne i kursusforløbet Krop og kompetencer, hvor der bl.a. blev udarbejdet en bevægelsespolitik.

Som idrætsskole deltager skolen i et 3-årigt skakforløb med Dansk skoleskak, hvor alle elever har én skemalagt skaklektion om ugen. Skolen deltager ligeledes i diverse skakturneringer. I udskolingen tilbydes der hvert år valgfag inden for idrætten. Skolen har investeret i 10 Mountainbikecykler, som bruges til cykelture i lokalområdet og i Lundbykrat.

Tornhøjskolen har uddannede legepatrulje via Dansk skoleidræt, hvor elever fra udskolingen og mellemtrinet laver aktive pause for eleverne på mellemtrinnet samt i indskolingen.

Tornhøjskolen indgår i et Foreningssamarbejdet i Aalborg Øst med naboskolerne, hvor årgangene fra de tre skoler deltager i forskellige idrætsgrene. Desuden afvikler skolen forskellige idrætsdage, som figurer på årshjulet, hvor der i perioder bliver arbejder med rekorder. Ligeledes benytter skolen de lokale faciliteter, som er i Aalborg Kommune, Street Mekka, klatrevæggen i Norkraft, Fjordparken, Hesteskoen m.m.

Skolen har en bevægelsesvejleder som er uddannet som pædagog, der sammen med idrætslærerne i indskolingen får testet og trænet alle elevers fin- og grovmotorik. Bevægelsesvejlederen er med til at sikre bevægelses aktiviteter i fritidsdelen (Dussen), hvor der ofte planlægges ture til såvel skøjte- som svømmehal.

Tornhøjskolen har arbejdet med et idrætsudvalg, som har været med til at sikre udviklingen på skolen. I indeværende år er der udpeget en idrætskoordinator, som sammen med idrætsfagudvalget og ledelsen løbende følger op på nye tiltag, samt følger ATK undervisningen.

I forbindelse med den gode overgang fra børnehave til skole deltager kommende skolebørn i nogle bevægelsesaktiviteter med børnehaveklassen, og børnehaverne bruger skoles faciliteter, når de har aktivitetstimer i børnehaven.

Dokumenter

Samarbejdspartnere Tornhøjskolen.pdf

Shape Created with Sketch.