Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Præsentation

På Tornhøjskolen vælges skolebestyrelsen som andre steder for en periode af 4 år, og der er valg til bestyrelsen i de år, der er kommunalvalg.

Som skolebestyrelse er man med til at sætte dagsordenen for, hvordan Tornhøjskolen skal udvikle sig, og man har som opgave bl.a. at:

  • Føre tilsyn med skolen 
  • Formulere principper, der udgør skolens overordnede mål 
  • Skabe de rammer, der giver skolelederen mulighed for at nå målene 
  • Godkende skolens budget 
  • Godkende de forskellige undervisningsmidler 
  • Fastsætte skolens ordensregler 
  • Medvirke ved ansættelse af leder og lærere

I det hele taget giver det at være en del af skolebestyrelsen stor mulighed for at have indflydelse på sit børnenes skole.

I skolebestyrelsen sidder der 7 forældrevalgte medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolelederen og viceskolelederen sidder med ved møderne, men har ingen stemmeret.

I skolebestyrelsen afholdes der som hovedregel møde en gang om måneden. På disse møder drøftes alle forhold vedrørende skolen, og det er her, de forskellige beslutninger bliver truffet.

Som forældre er man naturligt altid interesseret i sit barns skolegang, så har man emner, som man ønsker skolebestyrelsen skal tage sig af, er man altid velkommen til at kontakte et af medlemmerne i skolebestyrelsen. I den forbindelse er det dog vigtigt at fastslå, at skolebestyrelsen kan udtale sig om alt, d.v.s. være med til at diskutere og foretage udredning af forskellige problemer, men når der skal tages beslutninger og handles, så er det skolelederen.

Skolebestyrelsen lægger op til et godt og bredt samarbejde med de forskellige aktivitetsudvalg, og det er skolebestyrelsens håb, at et sådant arbejde kan udvikle sig til glæde for alle på skolen.

Med et ønske om at skolebestyrelsen ikke bliver et fjernt og glemt „organ“, vil vi love at gøre vort bedste for at sikre, at Tornhøjskolen vedbliver at være et attraktivt sted at være for såvel børn, forældre og personale

Medlemmer

Repræsentanter fra skolen

John Schulz             

Lene Kollerup Bak                                      

Torben Høgh                        

Emil Møller Johansen           

Daniel Kaastrup-Lundholm   

 

Forældrevalgte

Susanne Holm Venneberg, Formand       

Maja Randi Christensen          

Dorthe Nørtved Christensen     

Anne Mette Kløve Thygesen                          

Jess Møller                                                          

Kristina Wenneberg Olsen                             

Torben Michael Sørensen