Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Elevtal

Samlet elevtal pr. 21-01-2020: 264 elever

Vores værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt

Skolen arbejder efter undervisningsministeriets Fælles mål.

Desuden anvender vi egne sociale mål.

Vi vil

• at alle elever og medarbejdere på skolen trives og udvikles under gode og trygge fysiske og psykiske forhold

• at både elever og forældre ansvarliggøres i deres medvirken i skolens liv, således at eleven støttes i at indse eget bidrag til egen udvikling og til udviklingen af klassens arbejdsklima

• at alle elever tilegner sig viden, kundskaber og færdigheder, der er relevante og nyttige i forhold til dem selv, andre, samfundet og den omgivende natur

• at alle elever får mulighed for at afprøve og udforske deres fantasi og kreativitet

• at eleverne udvikler empati og selvværd

• at skolens hverdag er præget af etiske normer og samværsformer, der medvirker til fremme af forståelse for egen og andre kulturer, racer og religioner

• at skolen på alle niveauer fremmer forståelsen for demokrati.

 

Indskolingsårene, bhv.kl-2. klasse

At barnet

    •    kan udtrykke egne synspunkter/idéer og lytte til andre

    •    stadig udvikler sin situationsbevidsthed

    •    får begyndende opgavebevidsthed uden afhængighed af en voksen

    •    kan indgå i fællesskabet og reagere hensigtsmæssigt på forskellige konfliktsituationer

    •    kan komme ud af det med mennesker, der er anderledes

 

Mellemtrinene, 3.-6. klasse

At barnet

    •    kan identificere sine følelser og håndtere dem (berolige sig selv og hurtigt komme af med vrede og nedtrykthed)

    •    kan opfatte andres reaktioner/forventninger til ham/hende

    •    kan vælge og fravælge grupper ud fra egen personlige mål

    •    kan tage medansvar i konfliktløsningssituationer

    •    kan fastholde venskaber gennem grænsesætning og tolerance

    •    har udviklet opgavebevidsthed

 

Udskolingsårene, 7.-9. klasse

At eleven/den unge

    •    kan tage ansvar for egne holdninger og handlinger

    •    kan arbejde mod mål og kontrollere følelsernes impulser

    •    kan medvirke i formulering af fællesskabets rammer

    •    kan analysere og handle i overensstemmelse med fællesskabets regler

    •    kan håndtere andres følelser og udtrykke sig effektivt